ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดขากรรไกร

ทีมเดียวที่”แพทย์และทันตแพทย์”ร่วมกันผ่าตัดขากรรไกร
เพื่อสิ่งที่ดีสุดสำหรับ”คุณ”

 

: ผศ.ดร.นพ.ทพ. ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์
: ทพ. ธนพล อริยะนันทกะ

บริการ

การจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร

การผ่าตัดกระดูกขากรรไกร

การผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้า

คาง , ทุบโหนก , V-Line

การผ่าตัดขากรรไกรเพื่อแก้ไขภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

นอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ

เครือข่ายโรงพยาบาลที่ผ่าตัด

Scroll to Top